Python企业级项目-手把手教你从0到1开发《美多商城》-百度云下载

Python企业级项目-手把手教你从0到1开发《美多商城》-百度云下载

02968
Python企业级项目-手把手教你从0到1开发《美多商城》-百度云下载-商品自助购买
Python企业级项目-手把手教你从0到1开发《美多商城》-百度云下载
此内容为付费资源,请付费后查看
学分10
您当前未登录!建议登陆后购买,可保存购买订单
付费资源

——/python实战项目美多商城/
├──1Django基础
| ├──day1视频.rar 364.88M
| ├──day2视频.rar 469.39M
| ├──day3视频.rar 466.60M
| ├──day4视频.rar 409.31M
| └──day5视频.rar 463.81M
├──2Django项目
| ├──day10视频.rar 473.00M
| ├──day11视频.rar 488.06M
| ├──day12视频.rar 527.33M
| ├──day1视频.rar 540.67M
| ├──day2视频.rar 396.07M
| ├──day3视频.rar 492.43M
| ├──day4视频.rar 463.48M
| ├──day5视频.rar 515.22M
| ├──day6视频.rar 364.13M
| ├──day7视频.rar 466.20M
| ├──day8视频.rar 495.67M
| └──day9视频.rar 426.83M
├──3Django项目
| ├──day1.zip 497.26M
| ├──day2视频.zip 520.27M
| └──day3视频.zip 499.41M
├──4Django项目后台
| ├──day1视频.rar 492.47M
| ├──day2视频.rar 488.31M
| └──day3视频.rar 562.31M
└──资料
| ├──1Django基础
| | ├──01-Django项目基础-第01天-Redis+Git.rar 19.46M
| | ├──02-Django项目基础-第02天-框架.rar 31.78M
| | ├──03-Django项目基础-第03天-框架.rar 1.08M
| | ├──04-Django项目基础-第04天-框架.rar 6.42M
| | ├──05-Django项目基础-第05天-Vue.rar 63.00M
| | └──xmind.rar 459.72kb
| ├──2Django项目1
| | ├──06-Django项目美多商城-第01天.rar 131.40M
| | ├──07-Django项目美多商城-第02天.rar 3.94M
| | ├──09-Django项目美多商城-第04天.rar 5.29M
| | ├──10-Django项目美多商城-第05天.rar 3.50M
| | ├──11-Django项目美多商城-第06天.rar 4.51M
| | ├──12-Django项目美多商城-第07天.rar 148.58M
| | ├──13-Django项目美多商城-第08天.rar 3.66M
| | ├──14-Django项目美多商城-第09天.rar 33.49M
| | ├──15-Django项目美多商城-第10天.rar 3.46M
| | ├──16-Django项目美多商城-第11天.rar 3.93M
| | └──17-Django项目美多商城-第12天.rar 106.17M
| ├──3Django项目2
| | ├──18-Django后台DRF基础-第1天.rar 45.97M
| | ├──19-Django后台DRF基础-第2天.rar 907.14kb
| | └──20-Django后台DRF基础-第3天.rar 36.66M
| └──4Django项目3
| | ├──21-Django后台项目-第1天.rar 75.15M
| | ├──22-Django后台项目-第2天.rar 6.73M
| | └──23-Django后台项目-第3天.rar 6.80M

VIP用户免费下载,下载前请阅读上方课程文件目录,下载链接为百度云网盘,如链接失效,联系客服告知。

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞8
分享
评论 抢沙发
  • 来自用户投稿

    昵称

  • 取消
    昵称