Python Django爱鲜蜂项目视频教程-百度云下载

Python Django爱鲜蜂项目视频教程-百度云下载

029314
Python Django爱鲜蜂项目视频教程-百度云下载-商品自助购买
Python Django爱鲜蜂项目视频教程-百度云下载
此内容为付费资源,请付费后查看
学分10
您当前未登录!建议登陆后购买,可保存购买订单
付费资源

目录:
┣━━1、Django基本流程走通
┃    ┗━━小格式
┃          ┣━━Django基本流程走通01.mp4
┃          ┣━━Django基本流程走通02.mp4
┃          ┣━━Django基本流程走通03.m4v
┃          ┣━━Django基本流程走通04.m4v
┃          ┣━━Django基本流程走通05.mp4
┃          ┣━━Django基本流程走通06.mp4
┃          ┣━━Django基本流程走通07.mp4
┃          ┣━━Django基本流程走通08.mp4
┃          ┣━━Django基本流程走通09.mp4
┃          ┣━━Django基本流程走通10.mp4
┃          ┣━━Django基本流程走通11.mp4
┃          ┗━━Django基本流程走通12.mp4
┣━━2、Django中的模型
┃    ┗━━小格式
┃          ┣━━Django中的模型01.mp4
┃          ┣━━Django中的模型02.mp4
┃          ┣━━Django中的模型03.mp4
┃          ┣━━Django中的模型04.mp4
┃          ┣━━Django中的模型05.mp4
┃          ┣━━Django中的模型06.mp4
┃          ┣━━Django中的模型07.mp4
┃          ┣━━Django中的模型08.mp4
┃          ┣━━Django中的模型09.mp4
┃          ┣━━Django中的模型10.mp4
┃          ┗━━Django中的模型11.mp4
┣━━3、Django中的视图
┃    ┗━━小
┃          ┣━━Django中的视图01-1.m4v
┃          ┣━━Django中的视图02-1.m4v
┃          ┣━━Django中的视图03-1.m4v
┃          ┣━━Django中的视图04-1.m4v
┃          ┣━━Django中的视图05-1.m4v
┃          ┣━━Django中的视图06-1.m4v
┃          ┣━━Django中的视图07-1.m4v
┃          ┣━━Django中的视图08-1.m4v
┃          ┣━━Django中的视图09-1.m4v
┃          ┣━━Django中的视图10-1.m4v
┃          ┗━━Django中的视图11-1.m4v
┣━━4、Django中的模板
┃    ┗━━小
┃          ┣━━Django中的模板 01-1.m4v
┃          ┣━━Django中的模板 02-1.m4v
┃          ┣━━Django中的模板 03-1.m4v
┃          ┣━━Django中的模板 04-1.m4v
┃          ┣━━Django中的模板 05-1.m4v
┃          ┣━━Django中的模板 06-1.m4v
┃          ┣━━Django中的模板 07-1.m4v
┃          ┗━━Django中的模板 08-1.m4v
┣━━5、Django的高级使用
┃    ┗━━小
┃          ┣━━Django的高级使用 01-1.m4v
┃          ┣━━Django的高级使用 02-1.m4v
┃          ┣━━Django的高级使用 03-1.m4v
┃          ┣━━Django的高级使用 04-1.m4v
┃          ┣━━Django的高级使用 05-1.m4v
┃          ┣━━Django的高级使用 06-1.m4v
┃          ┣━━Django的高级使用 07-1.m4v
┃          ┣━━Django的高级使用 08-1.m4v
┃          ┗━━Django的高级使用 09-1.m4v
┣━━6、Django爱鲜蜂项目第一天
┃    ┗━━小
┃          ┣━━Django爱鲜蜂项目第一天 01-1.m4v
┃          ┣━━Django爱鲜蜂项目第一天 02-1.m4v
┃          ┣━━Django爱鲜蜂项目第一天 03-1.m4v
┃          ┣━━Django爱鲜蜂项目第一天 04-1.m4v
┃          ┣━━Django爱鲜蜂项目第一天 05-1.m4v
┃          ┣━━Django爱鲜蜂项目第一天 06-1.m4v
┃          ┣━━Django爱鲜蜂项目第一天 07-1.m4v
┃          ┗━━Django爱鲜蜂项目第一天 08-1.m4v
┣━━7、Django爱鲜蜂项目第二天
┃    ┗━━有片头片尾
┃          ┣━━Django爱鲜蜂项目第二天01.mp4
┃          ┣━━Django爱鲜蜂项目第二天02.mp4
┃          ┣━━Django爱鲜蜂项目第二天03.mp4
┃          ┣━━Django爱鲜蜂项目第二天04.mp4
┃          ┣━━Django爱鲜蜂项目第二天05.mp4
┃          ┣━━Django爱鲜蜂项目第二天06.mp4
┃          ┣━━Django爱鲜蜂项目第二天07.mp4
┃          ┣━━Django爱鲜蜂项目第二天08.mp4
┃          ┗━━Django爱鲜蜂项目第二天09.mp4
┣━━8、Django爱鲜蜂项目第三天
┃    ┗━━有片头片尾
┃          ┣━━Django爱鲜蜂项目第三天01.mp4
┃          ┣━━Django爱鲜蜂项目第三天02.mp4
┃          ┣━━Django爱鲜蜂项目第三天03.mp4
┃          ┣━━Django爱鲜蜂项目第三天04.mp4
┃          ┣━━Django爱鲜蜂项目第三天05.mp4
┃          ┣━━Django爱鲜蜂项目第三天06.mp4
┃          ┣━━Django爱鲜蜂项目第三天07.mp4
┃          ┣━━Django爱鲜蜂项目第三天08.mp4
┃          ┣━━Django爱鲜蜂项目第三天09.mp4
┃          ┗━━Django爱鲜蜂项目第三天10.mp4
┗━━9、Git的使用
┗━━有片头片尾
┣━━Git的使用01.mp4
┣━━Git的使用02.mp4
┣━━Git的使用03.mp4
┣━━Git的使用04.mp4
┣━━Git的使用05.mp4
┣━━Git的使用06.mp4
┣━━Git的使用07.mp4
┗━━Git的使用08.mp4

VIP用户免费下载,下载前请阅读上方课程文件目录,下载链接为百度云网盘,如链接失效,联系客服告知。

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞14
分享
评论 抢沙发
  • 来自用户投稿

    昵称

  • 取消
    昵称